1ο Βήμα: Πηγαίνετε στο www.gov.gr

 

 

 

2o Βήμα: Στην αναζήτηση γράφετε ΦΑΥ και επιλέγετε "Φάκελος Ασφάλισης Υγείας"

 

 

3ο Βήμα: Πατάτε "Είσοδος στην υπηρεσία".

 

 

4ο Βήμα: Επιλέγετε "Σύνδεση με Κωδικούς TAXISNET".

 

 

5ο Βήμα: Βάζει τους κωδικούς ο γονέας στον οποίο το παιδί είναι ασφαλισμένο.

 

 

6ο Βήμα: Πατάτε εξουσιοδότηση.

 

 

7ο Βήμα: Γράφετε το ΑΜΚΑ σας.

 

 

8οΒήμα:  Πατάτε "Υποβολή Ατομικού Αιτήματος".

 

 

9ο Βήμα: Στο "Θέμα Αιτήματος" επιλέγετε "ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" και έπειτα βάζετε τα στοιχεία Ασφαλισμένου, Επικοινωνίας και Δικαιούχου.

 

 

10ο Βήμα: Επισυνάπτετε τα αρχεία που σας ζητάει, συμφωνείτε και κάνετε υποβολή.