Τι είναι η φωνολογική ενημερότητα; Και γιατί είναι απαραίτητη στα παιδιά;

Η φωνολογική επίγνωση είναι η ικανότητα του παιδιού να μπορεί να διαιρέσει και να συνθέσει τον προφορικό λόγο σε μικρότερες ή μεγαλύτερες δομές.

Δηλαδή την πρόταση να την χωρίσει σε λέξεις, τις λέξεις σε συλλαβές και τις συλλαβές σε ήχους. Παράλληλα όμως θα μπορεί να είναι σε θέση να κάνει και το αντίστροφο, δηλαδή να συνθέσει τις μικρότερες δομές που ακούει σε συλλαβές ή λέξεις.

Η σημασία αυτής της κατάκτησης από την προσχολική ηλικία είναι τεράστια γιατί συνδέεται ΑΜΕΣΑ με την απόκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

 Φανταστείτε ένα παιδί 6 ετών, να ακούει την λέξη «γάτα» αλλά να μην είναι σε θέση να αναλύσει τους ήχους που περιέχονται. Αυτό θα τον δυσκολέψει αργότερα στην μαθησιακή του επίδοση.

Όπως και αν ακούει ή βλέπει τα γράμματα γ-α-τ-α, αν δεν μπορεί να τα συνθέσει για να πει ολοκληρωμένα την λέξη «γάτα», πώς θα κάνει σωστή ανάγνωση;